Класному керівнику

ДОКУМЕНТАЦІЯ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА
 
Журнал теоретичного навчання учнів.
Аналіз контингенту учнів групи.
Журнал виховної роботи групи.
Табелі успішності та відвідування занять учнями.
План виховної роботи за місяць, затверджений заступником директора з навчально-виховної роботи.
Матеріали виховних годин, годин спілкування тощо.
Розробки, сценарії виховних заходів.
Особові справи учнів групи. Щоденник роботи з «важкими» учнями.
Щоденник роботи з батьками.
План та протоколи засідань ради профілактики правопорушень групи.
Протоколи батьківських зборів, доповідні та виступи на зборах.
Матеріали із запобігання дитячого травматизму, бесід з правил дорожнього руху, журнал (протоколи) проведення інструктажів з ТБ із підписами учнів.
План та матеріали діяльності волонтерської організації групи.
Літопис чи фотоальбом групи.
 
ЦИКЛОГРАМА ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙСТРА ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ З НАВЧАЛЬНОЮ ГРУПОЮ
 
Щодня
Перевірити явку учнів на заняттях, вести облік причини їх відсутності на уроках.
Оголошувати планові, групові та загальноліцейні заходи на день.
Контролювати та здійснювати протягом дня навчальний та виховний процес в групі.
Організовувати учнів групи для підготовки та участі у спортивно - масових та позаурочних заходах
Перевіряти стан житлово - побутових умов учнів гуртожитку навчального закладу.
Перевіряти зовнішній вигляд учнів.
 
Щотижня
Готувати і проводити виховну годину за пріоритетними напрямками.
Проводити засідання ради профілактики правопорушень у групі.
За підсумками тижня роботи записи у журналі педагогічного нагляду, впорядковувати документацію групи.
 
Щомісяця
Складати на основі загальноліцейного плану виховної роботи на місяць план роботи в групі і затверджувати його у заступника директора з НВР.
Проводити не менше 1 виховного заходу в групі (екскурсія, вікторина, «круглий стіл», диспут, тощо).
Очолювати актив групи, керувати його роботою та контролювати її.
Перевіряти житлово-побутові умови учнів на квартирах, у гуртожитку.
Брати участь у засіданнях штабу профілактики правопорушень та злочинності, забезпечувати явку старости та учнів, які перебувають на педагогічному контролі, запрошувати батьків, готувати інформацію про результати педагогічного нагляду.
Поповнювати записи про проведену виховну роботу в журналах педагогічних спостережень.
Контролювати успішність учнів, шляхом перевірки журналів, теоретичного та виробничого навчання.
 
Посеместрово
Інформувати навчальну частину про кількість учнів у групі.
Готувати таблицю успішності учнів для паодачі у електронний табель на сайті ліцею.
Складати звіти успішності та відвідування занять групи за семестр.
Подавати список учнів на стипендію за результатами підсумкового контролю
Готувати і проводити групові батьківські збори за планом виховної роботи.
Визначити питання оздоровлення учнів, їхньої зайнятості та індивідуального працевлаштування в канікулярний період і за можливістю вирішувати їх.
 
Щорічно
Складати план виховної роботи з групою на рік.
Робити аналіз контингенту учнів.
Проводити не менше 1 відкритого заходу силами закріпленої групи (День відкритих дверей групи, ігрові програми для учнів ліцею, літературно - музичні композиції, ток - шоу тощо). С
кладати звіт про виконану виховну роботу з групою.
Складати характеристику групи за результатами навчального року, враховувати цю інформацію під час складання плану роботи.
Copyrights ©2021 by ДНЗ "Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту"